Wymienniki Kelvion składają się z pakietu płyt wykonanych ze stali kwasoodpornej i zlutowanych ze sobą w piecu próżniowym za pomocą miedzi (modele GB…, GK…, GW… i TD), niklu (modele GN…) lub specjalnego stopu Vacinox opartego wyłącznie na komponentach stali nierdzewnej (serie GV…). Tłoczone we wzór w kształcie litery V (lub w specjalny wzór „słupkowy” w przypadku wymienników Conbraze) płyty w trakcie montażu są odwracane względem siebie o kąt 180°. Powstają w ten sposób dwa (trzy w wersji DUO oraz TD) systemy szczelnych kanałów. Duża powierzchnia wymiany ciepła przy niewielkich wymiarach zewnętrznych i masie w sposób szczególny przemawiają za stosowaniem tych wymienników w kompaktowych agregatach chłodniczych. Turbulencja przepływu oraz doskonała gładkość powierzchni płyt zapobiegają szybkiemu gromadzeniu się osadów wewnątrz wymiennika.Profil produkcji obejmuje liczne wersje specjalne. Na życzenie oferowane są wymienniki w wersji DUO oraz TD (rys. po lewej) z dwoma niezależnymi obiegami czynnika chłodniczego oraz jednym obiegiem wody, w wersji DS z dodatkowym obiegiem cyrkulacji cwu,
w wersji U z podwójną długością kanałów w kształcie litery , w wersji X z króćcami strony wtórnej na 
płycie tylnej, w wersji Z z króćcami "górnymi" na płycie czołowej a "dolnymi" na płycie tylnej, w wersji 
AE jako parowniki z wbudowanym dystrybutorem czynnika chłodniczego DI Delta-InjectionTM,Rozmiar: 3491 bajtów

w wersji VR jako parowniki z rurowym dystrybutorem czynnika chłodniczego VR, w wersji DW
z podwójną ścianką w celu optymalnego zabezpieczenia przed nieszczelnością, w atrakcyjnej cenowo wersji "ekonomicznej" GBE o obniżonym maksymalnym ciśnieniu roboczym, w wersji 
GNS
 i GVH do czynników agresywnych w stosunku do miedzi), także w wersji o podwyższonych maksymalnym ciśnieniu roboczym z ramą zewnętrzną (fot. z prawej). Dla wyjątkowo gęstych i lepkich cieczy zaprojektowano serię WG (Wide Gap - zwiększony odstęp między płytami) charakteryzującą się niskimi oporami przepływu. Tam gdzie wymagane są wysokie ciśnienia (na przykład do CO2) oferujemy serie GBH-HP (fot. poniżej), GWH oraz GMLProducent stale wprowadza udoskonalenia w konstrukcji wymienników Kelvion. Niektóre z nich to:Safety Chamber™- zmiana konstrukcji spoiny w okolicy kolektorów wlotowych i wylotowych ma na celu uniknięcie przecieku pomiędzy stronami w przypadku awarii.  
     
Full Flow System™- specjalne ukształtowanie kanałów w okolicach kolektorów eliminuje przestrzenie stagnacji przepływu a zarazem skutecznie ogranicza niebezpieczeństwo zamarznięcia.
     
Delta-Injection™ - nowy dystrybutor czynnika w wersji AE precyzyjnie dawkuje ilość czynnika dostarczaną do poszczególnych kanałów optymalizując wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła parownika. 
     
Double Wall™ - z podwójną ścianką w celu optymalnego zabezpieczenia przed przeciekiem między stronami w najbardziej odpowiedzialnych instalacjach.
     
Plate Design - ulepszone rozwiązanie spoin międzypłytowych o powiększonej powierzchni styku czyni konstrukcję wymiennika mocniejszą i bardziej odporną na uszkodzenia.
     
TD True DUO - nowe rozwiązanie wymienników o dwóch niezależnych obiegach pierwotnych (czynnika chłodniczego) i jednym, "centralnym" obiegu wtórnym zapewnia optymalne wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła (także podczas pracy tylko jednego obiegu chłodniczego), w przypadku parownika zwiększa bezpieczeństwo przeciwzamrożeniowe, z uwagi na większą średnicę króćców obiegu wtórnego obniża opory przepływu medium (co prowadzi do redukcji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych urządzenia).